Privacy Verklaring ten behoeve van sollicitanten

L. Kasius Sieraden B.V. (hierna te noemen: Kasius) waardeert uw interesse in ons bedrijf. Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Met onze Privacy Verklaring willen wij u op de hoogte brengen over de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u solliciteert op een functie bij Kasius, gaat u akkoord met onze Privacy Verklaring. Wanneer u niet akkoord gaat, kunt u niet solliciteren bij Kasius.

Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. Kasius verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de sollicitatiecode van de NVP.

Indien u solliciteert op een vacature bij Kasius, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.

Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere van de tot Kasius behorende medewerkers, voorzover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken door een email te sturen naar het onderstaande mailadres onder vermelding van “toestemming”.

Kasius bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. In het geval van een sollicitatie is dit maximaal vier weken na afhandeling, waarna Kasius de gegevens zal verwijderen. Mochten wij de gegevens van een sollicitant in portefeuille willen houden, gebeurt dit alleen na uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant.

Kasius kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. Kasius heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

Kasius zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Indien u wenst te reageren op de Privacy Verklaring of wanneer Kasius naar uw mening niet in overeenstemming met deze Verklaring handelt, vragen wij u contact op te nemen met Kasius, via esther@l-kasius.nl